Budowa Domu do 70m² Bez Pozwolenia: Co Należy Wiedzieć?

Budowa Domu do 70m² Bez Pozwolenia: Co Należy Wiedzieć?

Wprowadzenie nowych przepisów w ramach Polskiego Ładu otwiera przed inwestorami nowe możliwości w zakresie budowy domów. Teraz, budowa domu o powierzchni do 70m² nie wymaga już pozwolenia na budowę, co znacząco upraszcza i przyspiesza cały proces. Jednakże, choć procedura jest mniej skomplikowana, nadal istnieją pewne warunki i wymagania, które muszą być spełnione.

Kluczowe Informacje:

  1. Nowe przepisy: W ramach Polskiego Ładu wprowadzono zmiany, które pozwalają na budowę domu o powierzchni do 70m² bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Zmiany te weszły w życie 2 stycznia 2022 roku.
  2. Warunki budowy: Mimo braku konieczności uzyskania pozwolenia, inwestor musi spełnić pewne warunki. Budowa musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, z decyzją o warunkach zabudowy. Ponadto, konieczne jest sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki.
  3. Ograniczenia powierzchni: Budowa domu bez pozwolenia jest możliwa tylko na działce o określonej powierzchni. Na każde 500m² działki przypada jeden dom o powierzchni do 70m².
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy: Przed przystąpieniem do budowy, inwestor musi zgłosić zamiar budowy w odpowiednim starostwie lub urzędzie miejskim.
  5. Dodatkowe udogodnienia: Planowane jest uruchomienie bazy projektów budowlanych dla domów o powierzchni do 70m², które będą dostępne za niewielką opłatą lub nawet bezpłatnie.

Podsumowanie:

Nowe przepisy wprowadzone w ramach Polskiego Ładu znacząco upraszczają proces budowy niewielkich domów. Jednakże, choć nie jest wymagane pozwolenie na budowę, inwestorzy muszą pamiętać o spełnieniu określonych warunków i wymagań. Dzięki temu, budowa domu staje się prostsza, szybsza i bardziej dostępna dla wielu osób.